BB 10 0294
X
 
Kystlinja syd for Oslofjorden med Nordstrandskråningen, Nedre Bekkelaget og Ulvøya. Disse arealene er i dag i betydelig grad nedbygd av boligområder, transportårer, mm.. Mosseveien er en av de mest trafikkerte og belastede veiene inn til Oslo. Her fantes det tidligere en rik kalkflora, der restene enda er bevart i de bratte tørrbakkene med grunnlandt kalkmark i Nordstrandskråningen i forgrunnen. Her vokser blandt annet den kravstore planten dragehode. Forøvrig gir mindre naturområder og store og gamle trær skråningen og kystlinja et grønt preg.
Nordstrandskråningen, Oslo, Oslo, Norway
26.05.2010
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2518x4081px)
BB 10 0294