Solidago canadensis / Kanadagullris (SE)

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
BB 10 0269 / Solidago canadensis / Kanadagullris
X
 
Solidago canadensis / Kanadagullris (SE)
Naturreservatskilt som er overvokst av den fremmede planten kanadagullris. Kanadagullris er en karplante som opprinnelig kommer fra Nord Amerika. Planten spres effektivt med vinden, noe som gjør at den har et stort spredningspotensial. Arten danner ofte tette forekomster som skygger for andre arter, samtidig som den skiller ut veksthemmende stoffer fra rota som hindre andre planter å vokse der. Resultatet blir at kanadagullris danner monokulturer, og påvirker det opprinnelige biomangfoldet negativt. Kanadagullris blir bekjempet med slått og rydding av planterester for å hindre frøsetting.
Malmøya naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
01.09.2010
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2832x4256px)
BB 10 0269