Xanthoria fallax / Buktmessinglav (EN)

EN
Sterkt truet
BB 10 0260 / Xanthoria fallax / Buktmessinglav
X
 
Xanthoria fallax / Buktmessinglav (EN)
Buktmessinglav er en svært sjelden skorpelav som lever på barken av gamle edelløvtrær. Arten er funnet i parker, hager og alléer ca. 20 steder i Norge. Siden arten først og fremst synes å leve i tilknytning til byer, trues den av fjerning av gamle trær og luftforurensing. Bildet viser en svekket lav.
Tåsen, Oslo, Oslo, Norway
06.09.2010
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2648x4107px)
BB 10 0260