Carlina vulgaris / Stjernetistel (NT)

NT
Nær truet
BB 10 0245 / Carlina vulgaris / Stjernetistel
X
 
Carlina vulgaris / Stjernetistel (NT)
Stjernetistel er tilknyttet baserike/kalkrike strandenger, tørrbakker og kalkfuruskog på Østlandet. De rikeste forekomstene finnes sannsynligvis i tilknytning til Oslofjorden. Arten trues av nedbygging og gjengroing.
Malmøya naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
02.08.2010
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2762x3950px)
BB 10 0245