Eryngium maritimum / Strandtorn (EN)
Rosa rugosa / Rynkerose

EN
Sterkt truet
BB 10 0172 / Eryngium maritimum / Strandtorn <br /> Rosa rugosa / Rynkerose
X
 
Eryngium maritimum / Strandtorn (EN)
Rosa rugosa / Rynkerose
Strandtorn eller strandtistel langs Østfoldkysten i 2010. Denne forekomsten gikk tapt ett år senere som følge av utfylling av masser ! Arten lever langs sandstrender i ytre Oslofjorden, på Lista og Jæren. Den er forsvunnet de fleste steder der den har vokst, med den følge at utbredelsen har blitt sterkt oppdelt. Tilbakegangen skyldes primært slitasje/ødeleggelse i sammenheng med friluftsliv og gjengroing. På bildet kan den bli sterkt truet av den fremmede arten rynkerose.
Rygge, Østfold, Norway
03.07.2010
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2848x4288px)
BB 10 0172