Crex crex / åkerrikse (CR)

CR
Kritisk truet
BB 10 0144 / Crex crex / åkerrikse
X
 
Crex crex / åkerrikse (CR)
Åkerrikse (Crex crex) i åkerkant. Fuglearten er i dag globalt truet. Den var tidligere regnet som en vanlig art i kulturlandskapet nord til Helgeland, men finnes nå bare i lite antall.
Frogn kirke, Frogn, Akershus, Norway
13.06.2010
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2185x2405px)
BB 10 0144