Lycoperdon echinatum / Piggsvinrøyksopp (VU)

VU
Sårbar
BB 10 0137 / Lycoperdon echinatum / Piggsvinrøyksopp
X
 
Lycoperdon echinatum / Piggsvinrøyksopp (VU)
Piggsvinrøyksopp er knyttet til eldre, rike edellauvskoger. Arten er funnet noen få ganger i Øst-Norge og på Nordvestlandet. Soppen har karakteristiske pigger.
Digitalt bilde (2453x3434px)
BB 10 0137