Centaurea jacea / Engknoppurt
Papilio machaon / Svalestjert

BB 10 0123 / Centaurea jacea / Engknoppurt <br /> Papilio machaon / Svalestjert
X
 
Centaurea jacea / Engknoppurt
Papilio machaon / Svalestjert
Svalestjert som flyr fa blomst til blomst for å suge nektar. Svalestjerten er en av våre virkelig flotte og store sommerfugler. Finnes gjerne langs myrområder, bekker, elver og innsjøer. Søker også til blomsterrike steder og fuktige enger. Den treffes ofte langs kysten (Østlandet/Sørlandet). Larvene lever i juni-juli på ulike skjermplanter. Det ser ut til at den foretrekker mjølkerot, kvann og sløke. Sommerfuglen har lang flyvetid, fra slutten av mai til ut i juli måned. En sjelden 2. generasjon kan opptre i august og september. Kilde: http://www.nhm.uio.no/norlep/index.htm
Malmøya, Oslo, Oslo, Norway
02.08.2010
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2216x3079px)
BB 10 0123