Arnica montana / Solblom (EN)

EN
Sterkt truet
BB 10 0070 / Arnica montana / Solblom
X
 
Arnica montana / Solblom (EN)
Solblom (Arnica montana) er en skjøtselskrevende plante som vokser i ugjødsla slåttemark og beitemark. Slåtteengene på plassen Mikkelsrud har en av landets største forekomster av denne verneverdige planten.
Mikkelsrud, Aurskog-Høland, Akershus, Norway
06.07.2010
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2848x3874px)
BB 10 0070