Arnica montana / Solblom (EN)
Gymnadenia conopsea / Brudespore

EN
Sterkt truet
BB 10 0062 / Arnica montana / Solblom <br /> Gymnadenia conopsea / Brudespore
X
 
Arnica montana / Solblom (EN)
Gymnadenia conopsea / Brudespore
Ugjødsa slåttemark med store mengder av de kravstore plantene brudespore (Gymnadena conopsea) og solblom (Arnica montana). Solblom er skjøtselskrevende plante som vokser i ugjødsla slåtteenger og beitemarker. Slåtteengene på plassen Mikkelsrud har en av landets største forekomster av denne verneverdige planten.
Mikkelsrud, Aurskog-Høland, Akershus, Norway
06.07.2010
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2848x4198px)
BB 10 0062