BB 10 0040
X
 
Sommerfuglfaunaen kartlegges på en gammel ugjødsla slåtteng ved fangst med hov. I slike miljøer finnes ofte rødlistede insekter.
Mikkelsrud, Aurskog-Høland, Akershus, Norway
06.07.2010
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2634x3186px)
BB 10 0040