Symphoricarpos albus / Snøbær (PH)

PH
Fremmedart
Potensielt høy risiko
BB 09 0162 / Symphoricarpos albus / Snøbær
X
 
Symphoricarpos albus / Snøbær (PH)
Utbygging helt inntil bekker, våtmarksområder og andre verdifulle naturområder forringer ofte områdenes biologiske kvaliteter direkte eller direkte. Drenering, hogst eller spredning av hageplanter er eksepler på forhold som gjerne i tilknytning til slike miljøer. Her er det plantet snøbær, som står i fare for å spre seg ut i naturområdene og konkurere ut opprinnelig vegetasjon.
Persilengtjern, Nesodden, Akershus, Norway
07.11.2009
Bård Bredesen
Digitalt bilde (3792x2567px)
BB 09 0162