Symphoricarpos albus / Snøbær

BB 09 0162 / Symphoricarpos albus / Snøbær
X
 
Symphoricarpos albus / Snøbær
Utbygging helt inntil bekker, våtmarksområder og andre verdifulle naturområder forringer ofte områdenes biologiske kvaliteter direkte eller direkte. Drenering, hogst eller spredning av hageplanter er eksepler på forhold som gjerne i tilknytning til slike miljøer. Her er det plantet snøbær, som står i fare for å spre seg ut i naturområdene og konkurere ut opprinnelig vegetasjon.
Persilengtjern, Nesodden, Akershus, Norway
07.11.2009
Bård Bredesen
Digitalt bilde (3792x2567px)
BB 09 0162