Picea abies / Gran

BB 09 0159 / Picea abies / Gran
X
 
Picea abies / Gran
Hogst av gammel skog med mye død ved og trær i sen livsfase kan gjøre at viktige miljøer for truede arter og biologisk mangfold går tapt. Her en tømmerlunne med mange hule og døde trær.
Skoklefall, Nesodden, Akershus, Norway
30.10.2009
Bård Bredesen
Digitalt bilde (3694x2503px)
BB 09 0159