Triturus cristatus / Storsalamander

BB 09 0154 / Triturus cristatus / Storsalamander
X
 
Triturus cristatus / Storsalamander
Stor salamander (Triturus cristatus) hunn speiler seg. Stor salamander er knyttet til næringsrike dammer og myrtjern. Utenfor forplantningssesongen kan en finne den på land i fuktige miljøer. Gjenfylling av dammer, forsuring, forurensning og utsetting av fisk er noen av faktorene som har resultert i at den har vært i stor tilbakegang i Norge og verden forøvrig.
Nyborgdammene, Nesodden, Akershus, Norway
20.06.2009
Bård Bredesen
Digitalt bilde (3259x2750px)
BB 09 0154