Syringa vulgaris / Syrin

BB 09 0140 / Syringa vulgaris / Syrin
X
 
Syringa vulgaris / Syrin
Syrin er en vakker hageplante når den blomstrer. Den er imidlertid problematisk når den plantes i nærhten av verdifulle engmiljøer. Den har evne til å bre seg utover ved rotskudd og på den måten danne store og tette forekomster. Siden arten har blitt plantet i tilknytning til gammel kulturmark kan den enkelte slike steder ta over den opprinnelige engvegetasjonen som var der. På øyene i indre Oslofjorden har syrin i stor grad erstattet verdifull engvegetasjon.
Slottsparken, Oslo, Oslo, Norway
28.05.2008
Bård Bredesen
Digitalt bilde (3760x2592px)
BB 09 0140