Cerastium tomentosum / Filtarve

BB 09 0135 / Cerastium tomentosum / Filtarve
X
 
Cerastium tomentosum / Filtarve
Filtarve er en svært problematisk fremmed art på kalkrike øyer i Oslofjorden. På kalkrike artsrike berg danner den tette bestander som effektivt konkurrerer ut annen lavtvoksende vegetasjon.
Solåsen, Nesodden, Akershus, Norway
09.07.2009
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2810x3398px)
BB 09 0135