Tulostoma brumale / Grann styltesopp (EN)

EN
Sterkt truet
BB 09 0126 / Tulostoma brumale / Grann styltesopp
X
 
Tulostoma brumale / Grann styltesopp (EN)
Her blir det gjort funn av den sjeldne soppen grann styltesopp. De fleste norske funn er gjort på kalkrike strandberg i Oslofjorden, der det ofte lever mange andre rødlistearter. Arten fruktifiserer sent om høsten.
Solfjell, Hurum, Buskerud, Norway
24.10.2009
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2848x4155px)
BB 09 0126