Tulostoma brumale / Grann styltesopp (EN)

EN
Sterkt truet
BB 09 0124 / Tulostoma brumale / Grann styltesopp
X
 
Tulostoma brumale / Grann styltesopp (EN)
Grann styltesopp er en sjelden sopp som fruktifiserer sent om høsten. De fleste norske funn er gjort på kalkrike strandberg (også kalt grunnlendt baserik naturmark) i Oslofjorden, der det ofte lever mange andre rødlistearter.
Solfjell, Hurum, Buskerud, Norway
24.10.2009
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2848x3584px)
BB 09 0124