BB 08 0076
X
 
Dvergtistel er en av våre sjeldneste plantearter, som bare er kjent fra kalkfuruskogsmiljøer på Ulvøya i indre Oslofjord. Her har den gått sterkt tilbake på grunn av utbygging, og vokser nå bare i små mengder i en hage. Som et forsøk på å redde planten er det planten nylig introdusert til naboøya Padda.
Padda naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
28.08.2008
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2510x3472px)
BB 08 0076