Acer platanoides / Spisslønn
Anguis fragilis / Stålorm

BB 08 0062 / Acer platanoides / Spisslønn <br /> Anguis fragilis / Stålorm
X
 
Acer platanoides / Spisslønn
Anguis fragilis / Stålorm
Stålorm (Anguis fragilis) unge på lønneblad. Stålormen er en øgle uten ben. Den påtreffes både i skoger og åpent lende, ofte i kulturlandskapet. Den er tussmørkeaktiv, men kan ofte ses i sola tidlig på våren, senere holder den seg helst skjult om dagen på steder der det er fuktig, f.eks. under veltete trestammer og flate steiner eller i komposthauger.
Indre Bunnefjord, Frogn, Akershus, Norway
13.09.2008
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2848x3569px)
BB 08 0062