Bunias orientalis / Russekål

BB 07 0117 / Bunias orientalis / Russekål
X
 
Bunias orientalis / Russekål
Russekål (Bunias orientalis) er en problematisk fremmed plante fordi den etablerer store og tette bestander og konkurerer ut den opprinnelige vegetasjonen. Planten har de siste årene etablert seg på strandenger i indre Oslofjord, og vil her kunne utgjøre en alvorlig trussel mot den unike floraen som finnes her.
Kongeskogen, Bygdøy, Oslo, Oslo, Norway
12.05.2007
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2517x3561px)
BB 07 0117