Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Filipendula vulgaris / Knollmjødurt (NT)
Geranium sanguineum / Blodstorkenebb
Sedum acre / Bitterbergknapp

VU
Sårbar
NT
Nær truet
BB 07 0070 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode <br /> Filipendula vulgaris / Knollmjødurt <br /> Geranium sanguineum / Blodstorkenebb <br /> Sedum acre / Bitterbergknapp
X
 
Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Filipendula vulgaris / Knollmjødurt (NT)
Geranium sanguineum / Blodstorkenebb
Sedum acre / Bitterbergknapp
Biologisk undersøkelse av kalkrik eng dominert av dragehode, knollmjødurt, blodstorkenebb og bitterbergknapp. Dette er ofte svært artsrike miljøer med med forekomst av truede arter.
Bleikøya naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
12.06.2007
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2592x3836px)
BB 07 0070