Betula pendula / Hengebjørk

BB 06 0154 / Betula pendula / Hengebjørk
X
 
Betula pendula / Hengebjørk
En allé er en gate eller vei med trær på begge sider. Aléer med store og gamle trær er viktige livsmiljøer for en rekke sjeldne og truede arter av insekter og lav. De gamle og hule trærne er også viktige livsmiljøer for fugler. Her en av de eldste og mest markante alléene på Nesodden.
Sørby gård, Nesodden, Akershus, Norway
31.12.2006
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2807x1905px)
BB 06 0154