Alces alces / Elg

BB 06 0141 / Alces alces / Elg
X
 
Alces alces / Elg
Elg trekker ned mot lavereliggende deler av terrenget, og kan konsentreres i store mengder i jordbrukslandskapet når det er mye snø og dårligere mattilgang om vinteren. Her er det lagt ut høyballer som elgen beiter på for å hindre at dyrene trekker ned i bebyggelse og trafikkerte.
Bogstad, Sørkedalen, Oslo, Oslo, Norway
13.02.2006
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1487x1918px)
BB 06 0141