Vincetoxicum rossicum / Russesvalerot

BB 06 0119 / Vincetoxicum rossicum / Russesvalerot
X
 
Vincetoxicum rossicum / Russesvalerot
Russesvalerot med frukter. Russesvalerot er en fremmed plante som har blitt et stort problem på øyene i indre Oslofjord. Den er svært ekspansiv og danner tette bestander på kalkrike enger, strandberg, kantkratt og rasmark. På den måten truer det biologisk svært verdifulle miljhøer. Bekjempelese er mest effektiv hvis en får dratt opp rotsystemet, men dette er en tidkrevende og vanskelig jobb. Russesvalerot står oppført med høy risiko på svartelista utgitt av Artsdatabanken.
Gressholmen, Oslo, Oslo, Norway
09.09.2006
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1922x2696px)
BB 06 0119