Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Lotus corniculatus / Tiriltunge

VU
Sårbar
BB 06 0055 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode <br /> Lotus corniculatus / Tiriltunge
X
 
Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Lotus corniculatus / Tiriltunge
Dragehode (Dracocephalum ruyschiana) er en fredet plante som Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på, da Norge har en stor del av arten forekomst. Den er knyttet til ugjødsla enger og strandberg og er truet av gjengroing og utbygging. Her sammen med tiriltunge.
Hovedøya, Oslo, Oslo, Norway
20.06.2006
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1887x2825px)
BB 06 0055