Bos taurus / Storfe

BB 05 0360 / Bos taurus / Storfe
X
 
Bos taurus / Storfe
Skotsk høylandskveg holder strandengene åpne og i hevd. Slike viktige våtmarksområder vil gro igjen og forsvinne hvis ikke de holdes i hevd.
Krankesjöen, Lund, Skåne, Sweden
21.10.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2899x1783px)
BB 05 0360