Cygnus olor / Knoppsvane

BB 05 0356 / Cygnus olor / Knoppsvane
X
 
Cygnus olor / Knoppsvane
Knoppsvane (Cygnus olor) svømmer mot solnedgangen. Arten overvintrer langs våre store vassdrag i stadig større ansamlinger. Arten har siden 1990-tallet blitt en vanlig overvintrer langs våre store vassdrag.
Glomma v/Nes kirkeruiner, Nes, Akershus, Norway
30.01.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2868x1348px)
BB 05 0356