Fraxinus excelsior / Ask (EN)

EN
Sterkt truet
BB 05 0353 / Fraxinus excelsior / Ask
X
 
Fraxinus excelsior / Ask (EN)
Tåkefullt åpent kulturlandskap med store frittstående trær og grusvei.
Solberg gård, Nesodden, Akershus, Norway
23.03.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1858x2971px)
BB 05 0353