Betula pendula / Hengebjørk
Canis lupus familiaris / Hund

BB 05 0251 / Betula pendula / Hengebjørk <br /> Canis lupus familiaris / Hund
X
 
Betula pendula / Hengebjørk
Canis lupus familiaris / Hund
Velskjøttet, gammelt kulturlandskap med lysåpen bjørkehage, løveng og åpne kantsoner. Slike miljøer har en rik flora. I forgunnen er fungerer en åpen åkerreine som ferdselsled med sti.
Kirkeby, Maridalen landskapsvernområde, Oslo, Oslo, Norway
22.05.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2864x1996px)
BB 05 0251