Acer platanoides / Spisslønn
Fraxinus excelsior / Ask (EN)

EN
Sterkt truet
BB 05 0250 / Acer platanoides / Spisslønn <br /> Fraxinus excelsior / Ask
X
 
Acer platanoides / Spisslønn
Fraxinus excelsior / Ask (EN)
Biolog som undersøker en gammel alè dominert av ask (Fraxinus excelsior) og lønn (Acer platanoides). Enkelte av trærne begynner å bli hule og har mye gnag etter insekter. Slike miljøer er viktige for en lang rekke sjeldne og truede arter av insekter, sopp, lav og moser. De gamle trærne kan også være viktige hekkemiljøer for fugl og flaggermus.
Bogstad, Oslo, Oslo, Norway
08.06.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2000x2921px)
BB 05 0250