Acer platanoides / Spisslønn
Tilia cordata / Lind

BB 05 0248 / Acer platanoides / Spisslønn <br /> Tilia cordata / Lind
X
 
Acer platanoides / Spisslønn
Tilia cordata / Lind
Gammel alè dominert av lind (Tilia cordata) og lønn (Acer platanoides). Slike miljøer er viktige for en lang rekke sjeldne og truede arter av insekter, sopp, lav og moser. De gamle trærne kan også være viktige hekkemiljøer for fugl og flaggermus.
Bygdøy Kongsgård, Oslo, Oslo, Norway
24.08.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (3008x1669px)
BB 05 0248