Equus caballus / Hest

BB 05 0197 / Equus caballus / Hest
X
 
Equus caballus / Hest
Ugjødsla, artsrik beitemark og tørrbakker som beites av hest.
Abildsø gård, Oslo, Oslo, Norway
08.05.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2833x1922px)
BB 05 0197