Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Geranium sanguineum / Blodstorkenebb

VU
Sårbar
BB 05 0187 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode <br /> Geranium sanguineum / Blodstorkenebb
X
 
Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Geranium sanguineum / Blodstorkenebb
Blodstorkenebb (Geranium sanguineum) og dragehode (Dracocephalum ruyschiana) vokser gjerne sammen på på de ,ast verdifulle kalkrike engene. Dragehode er en fredet plante som Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på, da Norge har en stor del av arten forekomst. Den er knyttet til ugjødsla enger og strandberg og er truet av gjengroing og utbygging.
Tåsen, Oslo, Oslo, Norway
01.07.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1970x2936px)
BB 05 0187