Acer platanoides / Spisslønn
Leucanthemum vulgare / Prestekrage
Trifolium pratense / Rødkløver

BB 05 0185 / Acer platanoides / Spisslønn <br /> Leucanthemum vulgare / Prestekrage <br /> Trifolium pratense / Rødkløver
X
 
Acer platanoides / Spisslønn
Leucanthemum vulgare / Prestekrage
Trifolium pratense / Rødkløver
Småbruk med ugjødsla naturbeitemark dominert av prestekrage (Leucanthemum vulgare) og rødkløver(Trifolium pratense).
Øvresaga, Rælingen, Akershus, Norway
10.07.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2000x2974px)
BB 05 0185