Calamagrostis arundinacea / Snerprørkvein
Cephalanthera rubra / Rød skogfrue (EN)

EN
Sterkt truet
BB 05 0184 / Calamagrostis arundinacea / Snerprørkvein <br /> Cephalanthera rubra / Rød skogfrue
X
 
Calamagrostis arundinacea / Snerprørkvein
Cephalanthera rubra / Rød skogfrue (EN)
Rød skogfrue (Cephalanthera rubra) er en av våre største og vakreste orkideer. Den er svært sjelden og vokser i tørr halvåpen kalkfuruskog.
Nedre Eiker, Buskerud, Norway
10.07.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2000x2720px)
BB 05 0184