Equus caballus / Hest

BB 05 0168 / Equus caballus / Hest
X
 
Equus caballus / Hest
Ballblom (Trollius europaeus) er en kulturlandskapsplante, som gjerne vokser i ugjødsla beitemarker. Dette kulturlandskapet beites av hest.
Finnerud i Nordmarka, Oslo, Oslo, Norway
27.06.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1753x2676px)
BB 05 0168