Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)

VU
Sårbar
BB 05 0163 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode
X
 
Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Dragehode (Dracocephalum ruyschiana) er en fredet plante som Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på, da Norge har en stor del av arten forekomst. Den er knyttet til ugjødsla enger og strandberg og er truet av gjengroing og utbygging.
Ekebergskråningen naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
24.06.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1895x2971px)
BB 05 0163