Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)

VU
Sårbar
BB 05 0143 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode
X
 
Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Dragehode (Dracocephalum ruyschiana) er en fredet plante som Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på, da Norge har en stor del av arten forekomst. Den er knyttet til ugjødsla enger og strandberg og er truet av gjengroing og utbygging.
Hovedøya, Oslo, Oslo, Norway
19.06.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1924x2860px)
BB 05 0143