Bos taurus / Storfe
Saxicola rubetra / Buskskvett

BB 05 0140 / Bos taurus / Storfe <br /> Saxicola rubetra / Buskskvett
X
 
Bos taurus / Storfe
Saxicola rubetra / Buskskvett
Buskskvett (Saxicola rubetra) hekker i åpent kulturlandskap. Her en territoriehevdede fugl med kuer i bakgrunn.
Nordre Øyeren naturreservat, Fet, Akershus, Norway
18.06.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2032x1755px)
BB 05 0140