Stercorarius parasiticus / Tyvjo (VU)

VU
Sårbar
KA_130818_3974 / Stercorarius parasiticus / Tyvjo
X
 
Stercorarius parasiticus / Tyvjo (VU)
Tyvjoen er den vanligste av joene i Norge og hekker langs hele kysten vår, men mer vanlig nordover. I Nord-Norge forekommer den også innover i fjellstrøk. Tyvjoen hekker ofte i tilknytning til sjøfuglkolonier hvor den jager og stjeler byttet fra andre sjøfugler, men enkelte lever også av å ta egg og unger fra andre fuglearter. Hvis tyvjoen blir forstyrret på hekkeplassen vil den ofte spille såret ved å gå på bakken og slå med vingene, eller den prøver å jage inntrengere ved å angripe de fra luften.
Adventdalen, Svalbard, Norway
18.08.2013
Kim Abel
Digitalt bilde (5663x2874px)
KA_130818_3974