Sclerophora pallida / Bleikdoggnål (NT)

NT
Nær truet
KA_141120_pallida / Sclerophora pallida / Bleikdoggnål
X
 
Sclerophora pallida / Bleikdoggnål (NT)
Bleikdoggnål er en knappenålslav som vokser i gammel edelløvskog nord til Trøndelag. Gamle edelløvtrær i parker, alleer og styva løvtrær i kulturlandskapet er også viktige levesteder for denne arten.
Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (4468x2979px)
KA_141120_pallida