Cardamine bulbifera / Tannrot

KA_05_1_3756 / Cardamine bulbifera / Tannrot
X
 
Cardamine bulbifera / Tannrot
Karplanten tannrot trives i edelløvskog og i rik barskog på god moldjord og i urer.
Dalaåsen, Andebu, Vestfold, Norway
04.06.2005
Kim Abel
Digitalt bilde (2336x3504px)
KA_05_1_3756