Equisetum hyemale / Skavgras
Matteuccia struthiopteris / Strutseving

KA 01 00 0125 / Equisetum hyemale / Skavgras <br /> Matteuccia struthiopteris / Strutseving
X
 
Equisetum hyemale / Skavgras
Matteuccia struthiopteris / Strutseving
Snelle-askeskog er en sjelden vegetasjonstype som en kan finne på middels til næringsrik, våt mark med jevn vanngjennomstrømming. Karplanten skavgras er en karakterart for denne vegetasjonstypen.
Asker, Åstad naturreservat, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (1183x1772px)
KA 01 00 0125