Centaurea scabiosa / Fagerknoppurt

KA_08_1_1411 / Centaurea scabiosa / Fagerknoppurt
X
 
Centaurea scabiosa / Fagerknoppurt
Fagerknoppurt er en viktig næringsplante for mange insekter. Fruktene med de næringsrike frøene kan bli sittende på utover vinteren, og er et attraktivt kosttilskudd for småfugler. Fagerknoppurt vokser på tørr og åpen mark på baserik grunn, eller på sanddyner og skjellsandavset-ninger nær sjøen. Kilde: http://www.skogoglandskap.no/Artsbeskrivelser/fagerknoppurt
Kuodden, Asker, Akershus, Norway
16.06.2008
Kim Abel
Digitalt (2592x3888px)
KA_08_1_1411