Bunias orientalis / Russekål

KA_08_1_1377 / Bunias orientalis / Russekål
X
 
Bunias orientalis / Russekål
Russekål kommer fra Vest-Asia og Øst-Europa. Den kom til Norge på starten av 1800-tallet og står nå på Artsdatabankens svarteliste over fremmede arter i Norge. Der er den vurdert til høy risiko. Ettersom den er såpass stor og dominerende trenger den til side og skygger for den naturlige floraen. Den har også et velutviklet rotsystem som gjør den vanskelig å fjerne, og den sprer seg rakst.
Semsvannet, Asker, Akershus, Norway
11.06.2008
Kim Abel
Digitalt bilde (2592x3888px)
KA_08_1_1377