Anemone nemorosa / Hvitveis

KA_08_1_0751 / Anemone nemorosa / Hvitveis
X
 
Anemone nemorosa / Hvitveis
Jordstøyp naturreservat i Larvik kommune har en flott, gammel edelløvskog med mye død ved og gamle, grove trær. En lang rekke sjeldne arter er funnet i reservatet av spesielt sopp og insekter. Bildet er fra toppartiet av Jordstøyp og viser en død ved rik utgave av naturtypen rik edellauvskog. Vegetasjonstypen er lågurt-eikeskog.
Jordstøyp, Larvik, Vestfold, Norway
03.05.2008
Kim Abel
Digitalt bilde (2592x3888px)
KA_08_1_0751