Chaenotheca laevigata / Taiganål (VU)

VU
Sårbar
KA_08_1_0285 / Chaenotheca laevigata / Taiganål
X
 
Chaenotheca laevigata / Taiganål (VU)
Taiganål vokser i naturskogspregete gran- og bjørkeskoger og i blandingsskoger i Sør- og Midt-Norge og Nordland sør for Saltfjellet. Den er knyttet til høgstubber og grove, levende bar- og løvtrær. Viktigste trusler er flatehogst, plukkhogst og generell reduksjon av habitat og substrattilgang. Kilde www.artsdatabanken.no
Norway
12.02.2008
Kim Abel
Digitalt bilde (3888x2029px)
KA_08_1_0285