Chaenotheca hispidula / Smalhodenål (VU)

VU
Sårbar
KA_08_1_0281 / Chaenotheca hispidula / Smalhodenål
X
 
Chaenotheca hispidula / Smalhodenål (VU)
Smalhodenål vokser i rike, naturskogspregete gran- og løvskoger på høgstubber og gamle, levende løvtrær og grov einer. Den er sjelden og viktigste trusler er flatehogst og plukkhogst samt generell reduksjon i habitat og substrattilgang, bl.a. pga elgbeite. kilde www.artsdatabanken.no
Norway
12.02.2008
Kim Abel
Digitalt bilde (3354x1606px)
KA_08_1_0281