Geastrum fimbriatum / Brun jordstjerne

KA_07_1_1778 / Geastrum fimbriatum / Brun jordstjerne
X
 
Geastrum fimbriatum / Brun jordstjerne
Brun jordstjerne er en røyksopp som en kan treffe på i løv- og barskog på kalkrik berggrunn. Her er den fotografert i en nøkkelbiotop i Kjaglidalen. Biotopen består av en gammel og høyproduktiv granskog med mye løvinnslag. Vegetasjonen er rik.
Kjaglidalen, Bærum, Akershus, Norway
03.10.2007
Kim Abel
Digitalt bilde (3888x2592px)
KA_07_1_1778